Informacje

ISIN:PLTLKPL00017
Data debiutu:18.11.1998
Stopa dywidendy:5.1 %
Sektor: Telekomunikacja
więcej »