Informacje

ISIN:PLBMECH00012
Data debiutu:05.02.2009
Liczba akcji: 70 913 084
Kapitalizacja:41 838 720
Sektor: GPW: Przemysł elektromaszynowy

Spółka prowadzi działalność w branży maszynowej, w zakresie serwisu, utrzymania ruchu oraz remontu maszyn i urządzeń górniczych. Bumech wykonuje...

więcej »