Informacje

ISIN:PLERGIN00015
Data debiutu:30.10.2007
Stopa dywidendy:2.0 %
Sektor: Przemysł elektromaszynowy
więcej »