Informacje

ISIN:PLBSK0000017
Data debiutu:25.01.1994
Stopa dywidendy:3.4 %
Sektor: Banki
więcej »