Czym jest magazyn konsygnacyjny?

Ogólna definicja magazynu konsygnacyjnego odnosi się do miejsca, w którym składowane są towary należące do zagranicznego podmiotu, które dopiero po pobraniu ich z tego magazynu, stają się własnością odbiorcy. Tego typu przestrzeń ma jednak dosyć skomplikowaną formą prawną. Dlatego zdecydowanie warto się najpierw jej przyjrzeć, by zrozumieć sposób jej funkcjonowania i rolę dla wymiany transgranicznej.

Prawna definicja magazynu konsygnacyjnego

Prawna definicja magazynu konsygnacyjnego jest dosyć trudna do ustalenia. Wynika to z wielu kwestii. Przede wszystkim jest to spowodowane faktem, że dotychczasowa definicja z ustawy o podatku od towarów i usług (tzw. ustawy VAT) aktualnie nie obowiązuje. W treści ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (z aktualizacją z Dz. U. Z 2021 roku) w artykule 2 punkcie 27c, w którym jeszcze do niedawna znajdowała się definicja magazynu konsygnacyjnego, widnieje zapis „uchylono”.

Dotychczasowa definicja traktowała magazyn konsygnacyjny jako miejsce przechowywania towarów należących do podatnika od wartości dodanej, przemieszczonych przez niego lub na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego (UE) na terytorium kraju do tego miejsca, z którego podatnik VAT UE przechowujący towary, pobiera je, a przeniesienie prawa do tych towarów następuje po pobraniu ich przez właściciela.

Aktualnie obowiązująca definicja magazynu konsygnacyjnego pochodzi z dokumentu o randze ustawy międzynarodowej, a nie ustawy o VAT. Mowa tu o Dyrektywie Rady (UE) 2018/2019) z dnia 4 grudnia 2018 r. Co ciekawe, magazyn konsygnacyjny nie jest w niej definiowany jako „magazyn konsygnacyjny”, a „magazyn call-off-stock” na potrzeby usystematyzowania nazewnictwa. Aktualnie magazynem konsygnacyjnym (rozumianym przez ww. Dyrektywę jako call-off-stock), możemy nazwać sytuację „w której w chwili transportu towarów do innego państwa członkowskiego dostawca zna już tożsamość osoby nabywającej towary, której zostaną one dostarczone na późniejszym etapie i po ich przybyciu do państwa członkowskiego przeznaczenia”.

Rola magazynu konsygnacyjnego w optymalizacji procesów logistycznych

Tak realnie magazyn konsygnacyjny nie różni się od standardowych przestrzeni magazynowych na płaszczyźnie technicznej. Pojęcie to dotyczy stricte prawnego statusu i sposobu funkcjonowania takiej przestrzeni, a nie specyficznego zarządzania jego zasobami. Nie oznacza to jednak, że odbywają się w nim takie same procesy – jego forma prawna narzuca tu pewne konkretne zastosowania.

Magazyny konsygnacyjne najczęściej służą temu, by ułatwić podmiotom działającym na danym terenie wymianę z podmiotami z innych państw, które nie chcą rejestrować swojej działalności w Polsce, co mogłoby narazić je na dodatkowe koszty. Taka forma magazynu sprzyja przede wszystkim prawidłowemu rozliczaniu podatków. Ale nie tylko.

Magazyn konsygnacyjny pozwala na bardzo sprawne realizowanie zamówień „just in time” w tym momencie, kiedy dane przedsiębiorstwo faktycznie potrzebuje konkretnego produktu. To ma ogromny wkład w realizowanie elastycznego łańcucha dostaw i zapewniania sobie skutecznego zaopatrzenia procesów produkcyjnych i chwilowych skoków popytu. Odpowiednio przeprowadzone pakowanie i transport może poskutkować błyskawiczną dostawą dobra tam, gdzie jest ono potrzebne.

Stosowanie magazynów konsygnacyjnych sprzyja redukcji marnotrawstwa i otwiera szansę dla ograniczania kosztów operacyjnych związanych z procesami produkcyjnymi – zaspokojenie linii produkcyjnej następuje w sytuacji faktycznego zapotrzebowania, co odciąża własny magazyn.

Planowanie procesów pakowania produktów

W przypadku dysponowania magazynem konsygnacyjnym kluczowe jest zwrócenie uwagi na kwestie ogólnej logistyki tego typu przestrzeni. Dużą rolę odgrywają m.in. procesy pakowania produktów. To dzięki niemu realizowanie produkcji i korzystanie w pełni z dostępnych zasobów magazynu konsygnacyjnego jest w ogóle możliwe. 

By możliwe było szybkie i przejrzyste pakowanie produktów, konieczne są odpowiednio dobrane opakowania przemysłowe. Odpowiednia realizacja pakowania to krok do skuteczniejszego ograniczania kosztów związanych z transportem i potencjalnymi stratami wynikającymi z nieprawidłowego przechowywania towarów. Wsparcie w planowaniu procesów tego typu może zaoferować zaufany producent opakowań kartonowych.

ATK-Opakowania Tychy, Bielsko i okolice – postaw na sprawdzone dostawy opakowań „just in time”

Jeśli potrzebujesz opakowań kartonowych dla branży spożywczej, przemysłowej, motoryzacyjnej, elektronicznej, a także transportu morskiego, zapoznaj się z ofertą AKT-Opakowania. Producent opakowań tekturowych dysponuje szerokim asortymentem, produktami wysokiej jakości i szybką realizacją indywidualnych zleceń. Bielsko, Tychy i okoliczne miasta w okolicy to lokalizacje, w których ATK działa z pełnym zaangażowaniem „just in time”.

Śląsk to region o niezwykle wysokim potencjale logistycznym zarówno wewnątrzkrajowym, jak i międzynarodowym. Jesteś przedsiębiorcą i potrzebujesz opakowań kartonowych wysokiej jakości i odpowiedniego planowania procesów pakowania produktów? Skontaktuj się z ATK-opakowania!