„Biorąc pod uwagę silną pozycję gotówkową i niskie zadłużenie, zadeklarowaliśmy wypłatę zaliczki na poczet dywidendy. To jest 35 groszy na akcję. Jest to poziom taki sam, jak zadeklarowany w roku 2016. To wskazuje na to, że grupa ma solidne fundamenty finansowe i jest w stanie realizować politykę dystrybucji kapitału do akcjonariuszy” – mówi Piotr Nowak, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych Apator SA.

W materiale informacje na temat:

  • pozytywnych wyników za trzy kwartały 2017 roku,
  • wzrostu udziału eksportu w przychodach,
  • wysokiego poziomu cash flow operacyjnego i niskiego zadłużenia spółki,
  • zdarzeń jednorazowych i ich wpływu na prognozę rynkową,
  • dalszych planów strategicznych,
  • zaliczki na poczet dywidendy.