„Zarabiamy pieniądze, zdobywamy dużo kontraktów – niektóre są bardzo ciekawe, duże – i dywersyfikujemy swój portfel zamówień. Dzisiaj staramy się być firmą bardziej uniwersalną, opartą o drogi, mosty, koleje, energetykę, hydrotechnikę, budownictwo mieszkaniowe i niemieszkaniowe po to, aby w przyszłości, jeżeli jedna branża ma problemy, móc to kompensować” – mówi Dariusz Blocher, Prezes Zarządu Budimex SA.

W materiale informacje dotyczące:

  • trudnego, ale dobrego 2017 roku,
  • pozyskania nowych kontraktów,
  • powiększania obszarów specjalizacji BDX (BUDIMEX) ,
  • rozwoju kolejnictwa i drogownictwa,
  • sytuacji na rynku pracowników,
  • zakupów nowych gruntów ,
  • podejścia do innowacji