"Podsumowaując nasze dwa ostatnie spotkania: obejrzeliśmy 18 spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 i ani jedna z tych spółek nie znajduje się w tej chwilina sygnale kupna. Spółki te znajdują się albo w trendzie boczny, albo spadkowym" - mówi Paweł Szczepanik, analityk techniczny SIG. 

Spółki omówione w materiale to:

OPL (ORANGEPL),

PEO (PEKAO),

PGE,

PGN (PGNIG),

PKN (PKNORLEN),

PKO (PKOBP),

PZU,

TPE (TAURONPE)

Pierwszą część omówienia sytuacji na spółkach tworzących indeks WIG20 znajdziesz tu.