„To, co nas najbardziej cieszy, to są dynamiczne wzrosty w działalności podstawowej, czyli w wynikach odsetkowym i prowizyjnym, które osiągnęliśmy dzięki rekordowej sprzedaży. I to zarówno kredytów hipotecznych, jak i pożyczek, ale także we wzrostach w produktach inwestycyjnych, gdzie również mamy rekordową sprzedaż i wzrost w portfelu kredytów korporacyjnych.” – mówi Tomasz Kubiak, Wiceprezes Zarządu, CFO Bank Pekao SA.

W materiale informacje na temat:

  • zamknięcia transakcji dotyczącej Pioneer Pekao TFI,
  • sprzedaży portfela kredytów niepracujących,
  • nowych produktów, m.in. konta w Banku Pekao,
  • polityki kredytowej PEO (PEKAO),
  • dyscypliny utrzymywania kosztów pod kontrolą,
  • wyznaczonego celu wyniku netto,
  • podtrzymania planów dywidendowych.