„Staramy się prowadzić taką politykę i taką komunikację z rynkiem, również z emitentami, by dostęp do rynku kapitałowego w długim okresie czasu był znacznie bardziej korzystny niż krótkoterminowe koszty i ryzyka związane z funkcjonowaniem na tym rynku” – mówi Jacek Fotek, Wiceprezes Zarządu GPW w Warszawie SA.

W materiale informacje na temat:

  • podsumowania wyników IV kwartału 2017 roku,
  • kosztów jednorazowych obciążających wyniki w minionym roku,
  • mocnych stron GPW,
  • wzrostu wymogów regulacyjnych,
  • finansowania przez rynek kapitałowy.