„Zarówno spółka jak i inwestorzy powinni być zadowoleni z tego, co pokazaliśmy w raporcie z 2017 roku ze względu na to, że wzrosły przychody o około 50%, osiągnęliśmy niemalże 40 milionów złotych przychodu. Jest to dobra baza do tego, żeby dalej się rozwijać. Wzrost przychodów pociągnął za sobą wzrost rentowności, co w przypadku takich biznesów jak nasz daje dość ciekawą perspektywę na przyszłość” – mówi Maciej Okniński, Prezes Zarządu Unified Factory SA.

W materiale informacje na temat:

  • wyników 2017 roku,
  • przejścia z PSR na standardy MSR przy przygotowaniu raportu finansowego,
  • poprawy zarządzania należnościami i ściągalnością środków od klientów,
  • rosnącej rentowności i uporządkowania platformy produktowej,
  • zrealizowanych i planowanych wdrożeniach,
  • wejścia na rynki m.in. Filipin, Afryki i Gwatemali,
  • podtrzymania prognoz finansowych UFC (UNIFIED) na 2018 rok