"Głównym założeniem naszej grupy jest budowa platformy sprzedażowej. Chcemy oferować naszym klientom nie tylko usługi wsparcia sprzedaży w sieciach handlowych, ale chcemy stać się organizacją która (…) może wprowadzać produkty na rynki europejskie." -  mówi Adam Stańczak, Prezes Zarządu ASM (ASMGROUP)

W materiale również informacje na temat:

  • Wpływu przecięcia Verticom Group na wyniki spółki w pierwszym półroczu 2019
  • Korzyści ze współpracy w ramach European Sales Influence)
  • Poszerzenia kompetencji o usługii oferowane w modelu omnichanell (online/offline)
  • Planowanych kolejnych przejęciach