"Poprzedni rok był dla spółki okresem przygotowania do realizacji dużych kontraktów, z którymi mamy obecnie do czynienia. Skokowy wzrost wyników i sprzedaży spółki w pierwszym półroczu nie jest efektem przypadkowym. Jest zaplanowanym działaniem, do którego spółka przygotowywała się od wielu miesięcy" - Artur Jedynak, Prezes Zarządu KBJ

W materiale informacje na temat:

  • Wyników osiągniętych w I półroczu 2019 r.;
  • Skokowego wzrostu sprzedaży i zysków spółki;
  • Wartości realizowanych kontraktów;
  • Umowy zawartej z ZUS;
  • Uchwalonego programu skupu akcji własnych.