„We wrześniu 2019 r. dokonaliśmy akwizycji o mocy 180 MW. Te farmy wiatrowe z jednej strony pokazują, że Zielony zwrot Taurona jest już realizowany, a z drugiej strony przyniosą nam pozytywny efekt wpływu na wynik EBITDA – ponad 100 mln zł w roku 2020. (…) Szukamy dalej potencjalnych akwizycji, jak również szukamy farm wiatorych do budowy, czy też farm fotowoltaicznych” - Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów TPE (TAURONPE).

W materiale informacje na temat:

  • Wyników osiągniętych w III kwartale 2019 r.;
  • Otoczenia rynkowego;
  • Realizowanych inwestycji strategicznych;
  • Poziomu zadłużenia;
  • Akwizycji farm wiatrowych;
  • Zielonego zwrotu Taurona.