„Operacyjnie biznes wyglądał zgodnie z założeniami, które robiliśmy na koniec zeszłego roku. Produkcja energii elektrycznej, szczególnie Blok 11, który wykazuje, jak istotna to była to dla nas inwestycja. Inwestycje w sieć i zarządzanie operacyjne (…) Czyli pozytywnie, bez jakichś zdarzeń losowych, które miałyby wpływ negatywny na przyszłość” - Jarosław Ołowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych TPE (TAURONPE)

W materiale informacje na temat:

  • Wyników osiągniętych w III kwartale 2019 r.;
  • Realizacji przyjętych założeń;
  • Trwających inwestycji;
  • Prac modernizacyjnych;