Instalacja gazowa w domu – jakie ma zalety?

Każdy właściciel domu chciałby, by wydatki związane z jego utrzymaniem były jak najniższe. Nie powinno więc dziwić, że w Polsce tak dużą uwagę przykłada się do kwestii ogrzewania – szczególnie, że w naszej strefie klimatycznej sezon grzewczy trwa średnio około pół roku. Dlatego też nawet pozornie niewielkie oszczędności miesięczne w perspektywie roku czy kilku lat okazują się sporą różnicą dla domowego budżetu. Co jednak bardzo ważne, koszt ogrzewania domu gazem to tylko jeden z parametrów, który nie powinien jednoznacznie decydować o wybranym źródle ciepła. Równie ważne są takie kwestie, jak:

  • wygoda użytkowania;
  • efektywność w odzysku ciepła;
  • wpływ na środowisko.

W przypadku gazu ziemnego podkreślić trzeba, że nie wszędzie jest możliwe jego podłączenie, z racji pewnych ograniczeń w zasięgu sieci. Z drugiej jednak strony, samo przygotowanie odpowiednich instalacji czy pieca nie powinno być problemem, gdyż na rynku działa wiele podmiotów oferujących takie usługi – co wpływa też na obniżenie kosztów. Olbrzymią zaletą błękitnego paliwa jest z pewnością bezobsługowość nowoczesnych kotłów oraz niewielka ilość zajmowanego miejsca w domu. Nie ma w tym przypadku żadnych problemów z dowożeniem i składowaniem opału. W odróżnieniu od paliw stałych gaz jest też czysty – i to zarówno z punktu widzenia gospodarstwa domowego, które nie musi walczyć z uciążliwym pyłem węglowym, jak i ogólnej jakości powietrza. Podczas spalania tego surowca energetycznego nie powstają elementy zanieczyszczające środowisko, takie jak sadza, popiół, żużel, dwutlenek siarki, czy też szkodliwe pyły - PM10 i PM2,5.

Podłączenie gazu – jakie koszty?

Podsumowując ogólną charakterystykę gazu ziemnego, można więc stwierdzić, że jest on bardzo ciekawym rozwiązaniem. Czy jednak korzystanie z jego dobrodziejstw nie okaże się za dużym obciążeniem dla statystycznego „Kowalskiego”?

W dyskusji o kosztach ogrzewania trzeba mieć na uwadze, że bez względu na rodzaj źródła składają się na nie wydatki inwestycyjne oraz koszty zużycia. Jak wygląda to w przypadku gazu ziemnego? Wydatki inwestycyjne obejmują wykonanie przyłącza gazowego oraz instalacji wewnętrznej w domu. Co bardzo ważne, są one zależny od kilku czynników – takich jak odległość działki od sieci, ceny przyłącza, rodzaju kupionego pieca czy koszt robocizny projektanta i instalatora. W praktyce jednak całość wydatków w tym przypadku z reguły oscyluje w kwocie od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Nieco inaczej wygląda sytuacja z późniejszymi kosztami zużycia gazu, gdyż wysokość comiesięcznych faktur zależeć będzie od cen wybranego sprzedawcy gazu oraz oczywiście realnego zużycia. Dlatego też powszechnie zaleca się, by w przypadku modernizacji ogrzewanego budynku zadbać też o odpowiednią termoizolację – gdyż ma ona olbrzymi wpływ na skuteczność ogrzewania, a zatem też niższe zużycie danego źródła ciepła.

Jak załatwić przyłącze gazowe?

Jak więc widać, ostateczna cena ogrzewania gazem domu jednorodzinnego jest zależna od kilku czynników. Ogólnie rzecz biorąc, trzeba jednak dodać, że zawsze opłacalne jest zainwestowanie w dobrej jakości piec kondensacyjny, gdyż gwarantuje on uzyskanie sporych oszczędności w przyszłości.

Ważnym tematem jest też samo podłączenie domu do sieci. O przedstawienie tej kwestii poprosiliśmy specjalistę z firmy EWE.

– Aby przyłączyć nieruchomość do sieci gazowej, w pierwszej kolejności trzeba zgłosić się do regionalnego dostawcy gazu ziemnego, jak EWE, który zarządza systemem dystrybucyjnym na danym terenie i ocenia, czy jest w ogóle możliwość dostarczenia gazu ziemnego do danej działki. W przypadku pozytywnej odpowiedzi właściciel posesji musi w zasadzie już tylko podpisać umowę o przyłączenie i wpłacić stosowną zaliczkę, a także zadbać o zaprojektowanie i wykonanie instalacji wewnętrznej w domu. Wszystkie formalności związane z budową przyłącza załatwia bowiem dostawca.

Ogrzewanie gazowe jest z pewnością bardzo ciekawym rozwiązaniem. To wygodne i ekologiczne paliwo, a jednocześnie najtańsze spośród bezobsługowych źródeł ciepła. Warto o tym pamiętać!