„Patrząc tylko na grudzień, nasz koszt finansowania to jest 1,08, podczas gdy w nowej strategii zakładamy, że on będzie wynosił 1,0. Czyli już dzisiaj jesteśmy coraz bliżej tego naszego celu w strategii.” - Krzysztof Bachta, Prezes Zarządu ALR (ALIOR)

W materiale informacje na temat:

  • Wyników osiągniętych w ubiegłym roku;
  • Istotnych zdarzeń jednorazowych w 2019 r;
  • Oceny kluczowych wskaźników;
  • Wpływu wyroku TSUE na wyniki;