„Nasza działalność operacyjna w Rumunii ma się bardzo dobrze. Co widać w wynikach tego rynku. Również jesteśmy bardzo zadowoleni z naszych operacji polskich, które też miały rekordowe spłaty i bardzo dobre wyniki. Widzimy duży progres w tym jak organizujemy się i jakie wyniki osiągamy we Włoszech. To są trzy rynki gdzie, myślę, oceniamy się dobrze lub bardzo dobrze” - Michał Zasępa, Członek Zarządu KRU (KRUK)

W materiale informacje na temat:

  • Działalności na kluczowych rynkach;
  • Rozwoju i wyników Wongi;
  • Zawiązanych rezerw w związku ze stanowiskiem UOKiK;
  • Głównych źródeł finansowania spółki.