„Dynamika się bardzo zmienia. Szczególnie teraz, w tych troszeczkę nowych warunkach, które mamy dzisiaj, związanych z epidemią. Na pewno będzie sporo przetasowań na rynku. I zobaczymy co się będzie dziać za te kilkanaście tygodni, kiedy miejmy nadzieję, sytuacja wróci do normy. I miejmy nadzieję, że ten popyt który dzisiaj się zmniejsza, (…) nie spadnie, tylko będzie odroczony” -  Dawid Zieliński, Prezes Zarządu CLC (COLUMBUS)

W materiale informacje na temat:

  • Wyników wypracowanych w 2019 r;
  • Różnic względem poprzedniego roku;
  • Zmian zachodzących na rynku;
  • Skalowania biznesu;
  • Kosztów związanych z rozwojem działalności;
  • Otocznia rynkowego;
  • Planów na 2020 r;
  • Dywersyfikacji produktowej;