„(…) dynamiki ze sprzedaży w I kwartale były ujemne, niskie, to jednak w każdym z trzech miesięcy, styczeń, luty, marzec, dynamika w przypadku CCC była wyższa o 3 do 5 punktów procentowych niż średnia dynamika naszej konkurencji. To nie zdarzyło nam się od co najmniej 1,5 roku. To nie wzięło się z przypadku, to wynik oferty produktowej, zmiany sposobu komunikowania się z klientem (…). Myślę, że ten trend uda się podtrzymać również w maju i czerwcu, po części go obserwujemy. Jest to na pewno dla nas bardzo istotne” -  Marcin Czyczerski, Prezes Zarządu CCC

W materiale informacje na temat:

  • Wyników osiągniętych w I kwartale 2020 r;
  • Specyfiki zakończonego kwartału;
  • Rosnącego udziału e-commerce;
  • Wyników eobuwie.pl;
  • Modyfikacji strategii spółki;
  • Otwarcia galerii handlowych;
  • Emisji akcji;
  • Oczekiwań odnośnie II kwartału.