„Znawcy rynku prorokują powrót szarej strefy do poziomu z lat dziewięćdziesiątych. (…) Paradoksalnie to wpłynie na większy popyt pieniądza, takiego analogowego, nie cyfrowego, więc my staniemy się jakiś tam beneficjentem tego. Oczywiście jest to smutne, ale takie są koleje rzeczy. Nie będziemy z tym walczyć” - Grzegorz Zambrzycki, MNC (MENNICA).

W materiale informacje na temat:

  • Wyników osiągniętych w I kwartale 2020 r;
  • Poszczególnych sektorów działalności spółki;
  • Funkcjonowania spółki w czasie pandemii;
  • Sytuacji na rynku nieruchomości;
  • Oczekiwań spółki na kolejne miesiące.