„Myślę, że mamy tutaj do czynienia z bardzo dobrymi wynikami. (…) Jest to kolejny rekordowy kwartał jeżeli chodzi o naszą grupę. (…) tak jak wszystkie wcześniejsze, każdy kwartał po kolei jest rekordowy ” - Jakub Dwernicki, Prezes Zarządu R22

W materiale informacje na temat:

  • Wyników spółki w drugim kwartale;
  • Wpływu epidemii na działalność;
  • Marki cyber_Folks;
  • Zaliczki na poczet dywidendy;
  • Kolejnych akwizycji.