„Wykorzystujemy tą sytuację dalej, po to żeby zbudować potencjał i możliwości diagnostyczne w ogóle. (…) Nowe testy dotyczące układu oddechowego, ale nie tylko. Bo mamy bardzo ciekawe inne testy w ofercie. (…) Popyt na nie dzisiaj jest słabszy, natomiast potencjał zbudowany jeśli chodzi o przepustowość, o możliwość badania wielu próbek, w setkach czy tysiącach, to się później przełoży na naszą konkurencyjność na rynku” - Michał Kaszuba, Prezes Zarządu GX1 (GENXONE)

W materiale informacje na temat:

  • Debiutu spółki na NewConnect;
  • Badań dotyczących Covid-19;
  • Wpływu pandemii na działalność;
  • Zmian w przeprowadzanych testach;
  • Rynku diagnostyki;
  • Badań przesiewowych;
  • Cen komercyjnych testów;
  • Rozwoju pandemii;
  • Najbliższych planów spółki.