„Ja myślę, że break even zrobimy jeszcze w tym roku lub na początku przyszłego. To w istotnym stopniu zależy od ceny dolara. (…) 65% naszego przychodu w tej chwili jest generowanego z zagranicy, więc jest w dolarze, (…) i jego wahania będą mały istotny wpływ na to kiedy to break even będzie. Ale powiedzmy takie okno pomiędzy końcówką tego roku, a początkiem przyszłego myślę, że jest bardzo realne i bardzo sensowne. (…) Ja na razie idziemy po sznurku” - Michał Sadowski, Prezes Zarządu, B24 (BRAND24)

W materiale informacje na temat:

  • Liczby aktywnych klientów;
  • Wyników wypracowanych w drugim kwartale;
  • Wpływu Covid-19 na działalność spółki;
  • Blokady Facebooka;
  • Cięć kosztów;
  • Spodziewanego break even;
  • Nowości produktowych.