„Głównym celem postawania projektu Polimery Police, z perspektywy grupy kapitałowej, jest dywersyfikacja działalności. (…) każdy z biznesów, które prowadzimy ma swoją cykliczność, więc wprowadzenie dodatkowego biznesu ze swoją cyklicznością, spowoduje spłaszczenie cykli w ramach całej grupy kapitałowej. I dla nas to jest bardzo istotne, żebyśmy mogli stabilnie generować cash flow i przygotowywać plany dotyczące rozwoju i realizować te plany” - Paweł Łapiński, Wiceprezes Zarządu ATT (GRUPAAZOTY)

W materiale informacje na temat:

  • Realizacji projektu Polimery Police;
  • Postępów prac nad projektem;
  • Dywersyfikacji działalności grupy;
  • Wykorzystania polipropylenu;
  • Działalności w czasie pandemii;
  • Sytuacji w branży automotive;
  • Popytu na rynku tworzyw.