„Realizujemy konsekwentnie wszystkie cele i kroki związane z debiutem na rynku NewConnect. Nasze szacunki wskazują, że będzie to końcówka tego roku/początek nadchodzącego. (…) Z końcem lipca przekształciliśmy się w spółkę akcyjną, aktualnie czekamy na wpis do KRS akcji serii B i C. (…) Natomiast moment samego debiutu i dopuszczenia akcji do obrotu, no jest to kwestia troszkę niezależna od nas” - Joanna Tynor, Prezes Zarządu, DRAGO entertainment

W materiale informacje na temat:

  • Działalności spółki i zmiany strategii;
  • Przeprowadzonego crowdinvestingu;
  • Przeznaczenia pozyskanych środków;
  • Debiutu na NewConnect;
  • Planów na najbliższe miesiące;
  • Wpływu kryzysów na sektor;