„W ostatnich kwartałach nasze przychody ucierpiały na skutek pandemii, ale również na skutek zmiany średniej ceny, jaką uzyskujemy za pojedyncze badanie. Wiedzieliśmy o tym, że tak się stanie. (…) nasza strategia już od początku 2020 r., pomijając efekt covidowy, jest ukierunkowana na działaniach mających na celu szybki wzrost wolumenu, mający na celu skompensowanie tego negatywnego wpływu” - Maksymilian Sztandera, Dyrektor Finansowy MDG (MEDICALG)

W materiale informacje na temat:

  • Wyników trzeciego kwartału;
  • Wzrostu kosztów operacyjnych;
  • Wpływu pandemii na działalność;
  • Planów na dalszą część roku.