„Dalej chcemy rosnąć organicznie jako integrator specjalizowany w Polsce i tu się nic nie zmienia. Przy czym tu mówimy o takim rozwoju rzędu kilku, kilkunastu procent rocznie rok do roku. No i myślimy o parkiecie głównym. (…) czujemy, że to będzie dobry czas, żeby zmienić to otoczenie giełdowe” - Tadeusz Dudek, Prezes Zarządu PAS (PASSUS)

W materiale informacje na temat:

  • Najważniejszych zdarzeń 2020 r.;
  • Umowy z Nuvias Deutschland;
  • Technologii serverless;
  • Planów na bieżący rok;
  • Zmian na rynku bezpieczeństwa w sieci.