„Na dzień dzisiejszy nie widzimy (…) istotnych zagrożeń przed nami na te pięć miesięcy (…) które zostały do końca roku obrotowego. W mojej ocenie kontynuacja naszej linii (…) związanej z wypłatą dywidendy jest na dzień dzisiejszy niezagrożona” - Robert Ogór, Prezes Zarządu AMB (AMBRA)

W materiale informacje na temat:

  • Wyników 1H 2020/2021;
  • Wpływu zamknięcia gastronomii;
  • Rezultatów poszczególnych rynków;
  • Wypłaty dywidendy;
  • Najbliższych planów spółki;