Źródła problemu

Nowotwory w Polsce są przyczyną 25% zgonów i wskaźnik ten konsekwentnie rośnie od wielu lat. Każdego roku diagnozuje się 170 tysięcy nowych przypadków, a umiera ok 100 tysięcy osób czyli 2,5 razy więcej niż w ostatnim roku pochłonął Covid-19. Raporty NIK czy OECD obnażają zatrważający obraz polskiej onkologii, wynikający nie tylko z dramatycznego niedofinansowania, ale również słabej organizacji, koordynacji, informatyzacji i profilaktyki onkologicznej. Mamy za mało lekarzy, którzy obciążeni są zarówno rosnącą liczbą pacjentów (3.1 tys konsultacji rocznie vs średnia EU - 2.1 tys) jak i strukturalną niedostępnością narzędzi do pracy, czyli nowoczesnych terapii lekowych. Od momentu rejestracji nowego leku w Europie do wciągnięcia go na listę refundacyjną NFZ mijają u nas co najmniej 2 lata, podczas gdy w Niemczech to jedynie 3 miesiące. Dzięki publikacjom wspomnianej Alivii wiadomo, że spośród 128 nowoczesnych terapii rekomendowanych przez Europejskie Towarzystwo Onkologii Medycznej (ESMO), w Polsce nierefundowanych bądź z ograniczeniami w refundacji jest aż 78% z nich.

Statystyka nie przemawia tak skutecznie jak historie konkretnych osób, szczegółowo udokumentowane w związku z organizowanymi zbiórkami pieniędzy. Rak równie dotkliwie bowiem niszczy tkankę ekonomiczną rodziny.  Nawet w przypadku refundowanej terapii lekowej, dodatkowym obciążeniem budżetu osób walczących z chorobą może być cały katalog nowych wydatków związanych z dojazdami, rehabilitacją, badaniami, konsultacjami medycznymi, suplementacją diety i wieloma innymi, które wspierają proces leczenia i poprawiają jakość życia.

Obok kosztów może pojawić się problem niezdolności do pracy skutkującej ograniczeniem bądź utratą uzyskiwanych dochodów. Dla osób utrzymujących siebie lub rodziny ze swojej pracy to kolejny cios, który w zależności od specyfiki zarobkowania będzie miał różną siłę rażenia. Osoby na etacie mogą liczyć na półroczny zasiłek chorobowy w wysokości 80% dotychczasowego dochodu, osoby prowadzące działalność gospodarczą i opłacające składkę na ubezpieczenie chorobowe, na świadczenie na poziomie 1.800zł netto.

 

Możliwa strategia

Nie sposób oczywiście przewidzieć całkowitych kosztów leczenia i skali utraconych dochodów, które wynikają z niezliczonej liczby zmiennych - znamy przypadki osób, u których okresy remisji i wznowy glejaka trwają kilkanaście lat. Celem racjonalnej strategii obronnej na rynku ubezpieczeniowym powinno być, naszym zdaniem, skoncentrowanie się na krytycznych pierwszych 6 miesiącach poprzez zapewnienie sobie dostępu do właściwej diagnozy, identyfikacji optymalnej terapii leczniczej, znalezienie ośrodka medycznego oraz zabezpieczenie finansowania. Na rynku dostępne są dwa główne mechanizmy ubezpieczeniowe, które umiejętnie dobrane i skonfigurowane pozwolą uzyskać zamierzony cel.

Finansowanie leczenia za granicą

Świadczenie polega na organizacji i finansowaniu całego procesu od weryfikacji diagnozy, rekomendację optymalnego leczenia, organizację podróży, pobytu i leczenia w odpowiednim, zagranicznym ośrodku medycznym po nadzór i refundację kosztów rekonwalescencji po powrocie do kraju. Charakterystyczne są tutaj wyśrubowane, zero-jedynkowe kryteria zdrowotne umożliwiające nabycie produktu, ale gdy to okaże się możliwe, ochrona może być kontynuowana do 85 roku życia.

Wsparcie finansowe w chorobie

Świadczeniem jest wypłata ustalonej sumy ubezpieczenia po zdiagnozowaniu poważnego zachorowania. Pieniądze na rachunku poszerzają pole manewru, otwierają dostęp do nierefundowanych procedur diagnostycznych i leczniczych. Jest to jedyna opcja dla osób decydujących się na leczenie w kraju i jedyny mechanizm umożliwiający uzupełnienie utraconych dochodów. W tym przypadku, na wejściu, również analizowany jest stan zdrowia Klienta, jednak według mniej restrykcyjnych kryteriów a po zawarciu umowy, może ona być kontynuowana do 65 roku życia.

 

Budowa pozycji krok po kroku

Discoveria to projekt pasjonatów planowania finansowego. Rozwijamy naszą multiagnecję w modelu znacznie różniącym się od klasycznej dystrybucji ubezpieczeń. Docieramy do źródeł wiedzy analizujemy oferty dostępne na rynku i promujemy świadomość ubezpieczeniową dzięki kreatywnym pomysłom zasięgowym i narzędziom internetowym. Jednym z nich jest aplikacja, która za chwilę umożliwi Ci samodzielne zaprojektowanie pozycji obronnej, która ochroni Cię, Twoją rodzinę i Twój majątek przed następstwami poważnego zachorowania. Oto rekomendowana przez nas metoda projektowania pozycji obronnej przeciw następstwom poważnego zachorowania:

 

Krok 1

Wejdź do aplikacji, ustaw swoją datę urodzenia (o ile jesteś między 18 i 62 rokiem życia) i przejdź do konfiguratora; korzystanie z niej jest oczywiście bezpłatne i anonimowe.

 O Twoje dane poprosimy, gdy zechcesz otrzymać szczegółowy raport i dokumentację produktów ubezpieczeniowych. Korzystaj z kontekstowo rozmieszczonych podpowiedzi klikając na ikonkę "i", testuj różne kombinacje zakresu i poziomu ochrony by odnaleźć optymalne rozwiązanie dla siebie.


Krok 2

Sprawdź, czy stan Twojego zdrowia umożliwi Ci pozytywne przejście następującej weryfikacji medycznej (zaznaczenie odpowiedzi "Nie" w niniejszym oświadczeniu medycznym).

 

Krok 3 - medycyna światowa

Gdy w kroku 2 możesz przejść weryfikację medyczną

Włącz w konfiguratorze "Finansowanie leczenia za granicą"; za 116 zł miesięcznie wchodzisz systemu, który zapewni Ci dostęp do najlepszych specjalistów, optymalnych terapii i wyspecjalizowanych ośrodków medycznych w Europie. To nieocenione wsparcie w sytuacji, w której najwłaściwszy proces leczenia byłby niedostępny w Polsce. Limit świadczeń 2 MLN Euro znosi w zasadzie wszelkie ograniczenia w doborze strategii walki o powrót do zdrowia

Gdy w kroku 2 nie możesz przejść weryfikacji medycznej

Nie możesz dzisiaj wejść do systemu finansującego leczenie za granicą - sytuacja może ulec zmianie w przyszłości, może pojawić się konkurencyjna oferta inaczej definiująca kryteria wejścia - bądźmy w kontakcie. Dzisiaj rekomendujemy skorzystanie z oferty tzw. eksperckiej opinii medycznej, dzięki której uzyskasz możliwość zweryfikowania poprawności postawionej diagnozy i wdrożonego leczenia oraz wskazanie ośrodków medycznych wyspecjalizowanych w leczeniu danego schorzenia w oparciu o wiedzę i doświadczenie najlepszych specjalistów na świecie. Za 99zł rocznie (!) zyskujesz pewność, że podjęte działania będą właściwe.  

 

Krok 4 - budżet na nierefundowane świadczenia medyczne i usługi

Włącz w konfiguratorze "Wsparcie finansowe w chorobie" i zawnioskuj o budżet ubezpieczeniowy, który pozwoli Ci sfinansować liczne wydatki w okresie leczenia w sytuacji, w której właściwe leczenie dostępne będzie w kraju. Wielkość tego budżetu dostosuj do swoich możliwości finansowych - rekomendowane minimum to 50.000zł. Jeżeli nie możesz wejść do systemu finansującego leczenie za granicą, rekomendowane przez nas minimum to 150.000 zł - taka kwota pozwoli uruchomić większość nierefundowanych terapii lekowych i zapewni czas na organizację dalszego finansowania, jeśli będzie ono potrzebne.

Wartość procentowa wyświetlana pod wielkością Twojego budżetu mówi o tym, jaka część spośród 360 zbiórek realizowanych przez Alivię w lutym 2020r. byłaby w pełni sfinansowana wskazaną kwotą.

 

Krok 5 - uzupełnienie dochodu

W sytuacji, w której 6-miesięczne wyłączenie z dotychczasowej aktywności zawodowej mogłoby spowodować nieakceptowalne obniżenie Twoich dochodów, w ramach "Wsparcia finansowego w chorobie" rozważ uzupełnienie swoich dochodów by zachować płynność w krytycznym okresie leczenia i rekonwalescencji.

 

Krok 6 - decyzja należy do Ciebie

Oto wstępna struktura i wycena Twojego planu ubezpieczeniowego, który może podlegać dalszemu dopracowaniu w ramach indywidualnych, bezpłatnych konsultacji. 

 

Kontakt z nami nawiążesz zamawiając raport lub korzystając z danych zamieszczonych poniżej. Tymczasem życzymy zdrowia i zapraszamy do kontaktu.

Zespół Discoveria

klient@discoveria.pl

692 858 437

Zespół Discoveria