Czym jest podatek liniowy

Podatek liniowy stanowi jedną z form opodatkowania dochodu przedsiębiorcy, na którą możemy sami się zdecydować. Charakterystyczne jest, że w tej opcji podatek będzie stały, w wysokości 19%. Kto może zdecydować się na takie opodatkowanie? Podatek liniowy wybrać może osoba samodzielnie prowadząca działalność gospodarczą, jak również wspólnicy w spółkach niebędących osobami prawnymi. Żeby zdecydować się na taką formę należy złożyć oświadczenie w CEIDG, co istotne - do dnia, który poprzedza rozpoczęcie działalności, ale też nie później niż 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano pierwszy przychód. Złożenie oświadczenia jest o tyle istotne, że bez niego będziemy opodatkowani w domyślnej formie, jaką są zasady ogólne zgodne ze skalą podatkową.

Kiedy warto rozliczać się podatkiem liniowym

Podatek liniowy ma wiele zalet. Jego stawka jest stała, niezależnie od dochodu jaki uzyskujemy, dlatego też takie rozwiązanie bardzo opłaca się w przypadku wysokich dochodów, które oceniając to według skali podatkowej, przekroczyłyby kolejny próg. Po drugie, rozliczając się podatkiem liniowym można odliczyć od przychodu koszty jego uzyskania. Takie rozwiązanie jest też łatwiejsze i wygodniejsze - przy stałej stawce bez problemu wyliczymy odpowiednią należność. Warto wiedzieć, że jeśli wybieramy formę opodatkowania podatkiem liniowym, a uzyskujemy dochody z różnych źródeł, nie będą one łączyć się. Oznacza to, że te dochody, które opodatkowane są liniowo nie wpływają na podwyższenie stawki w przypadku innych dochodów. Taki "dualizm" podatkowy pozwala nam rozliczać się według niższych stawek (19% i 17%) za całość naszych dochodów (zamiast 32%). 

Jeżeli więc prowadzimy działalność gospodarczą, gdzie dochód jest naprawdę duży i wpadlibyśmy w próg 32%, warto od razu wybrać podatek liniowy. Warto mieć przy tym na uwadze, że zgodnie z przepisami, jeżeli z działalności gospodarczej uzyskamy przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy (muszą być to działania odpowiadające czynnościom, które podatnik wykonuje lub wykonywał w roku podatkowym w ramach stosunku pracy, albo spółdzielczego stosunku pracy), w danym roku podatkowym tracimy prawo do skorzystania z opodatkowania podatkiem liniowym.

Podatek liniowy - kiedy nie warto wybierać tej opcji

Jeżeli przewidujemy, iż nasz dochody nie przekroczą drugiego progu, albo odliczenie kwoty zmniejszającej podatek będzie wystarczające - nie warto korzystać z podatku liniowego. Ma on, jak każde rozwiązanie bowiem nie tylko zalety, ale rownież wady. Nie można w jego przypadku odliczyć ulg - za dzieci, internet. Nie można też rozliczać się wspólnie z małżonkiem, co w przypadku normalnej skali podatkowej bywa niezwykle korzystnym rozwiązaniem, jeżeli między małżonkami występuje bardzo duża różnica dochodów. Wybierając podatek liniowy nie można też łączyć dochodów z różnych źródeł ani odliczyć innych składek niż zdrowotne. Jeśli więc ponieśliśmy stratę, pamiętajmy - w przypadku tej formy możemy odliczyć tylko tę, jako ponieśliśmy z prowadzonej przez nas działalności w latach ubiegłych

Warto rozważyć wszelkie za i przeciw zanim podejmiemy decyzję o konkretnej formie opodatkowania.