„Od 2018 r. nasz biznes bazuje przede wszystkim na sprzedaży produktów, na sprzedaży danych, jako strumienia danych albo segmentów. To (…) strategia, którą systematycznie, od blisko już trzech lat, realizujemy” - Piotr Prajsnar, prezes zarządu CLD (CLOUD)

W materiale informacje na temat:

  • Działalności spółki i jej historii;
  • Akcjonariatu Cloud Technologies;
  • Dotychczasowego rozwoju;
  • Działalności w 2020 r;
  • Planów na przyszłość;
  • Wyników finansowych;