„2021 r. dla Play2Chill mam wrażenie, że jest bardzo ambitnym rokiem i będzie chyba przełomowym dla nas. Oczywiście najważniejszym aspektem jest premiera Motorcycle Mechanic Simulator 2021” -  Tomasz Róziecki, prezes P2C (P2CHILL)

W materiale informacje na temat:

  • Przebiegu prac nad Motorcycle Mechanic Simulator;
  • Linii kredytowej otwartej przez PLW (PLAYWAY);
  • Oczekiwań wobec Aztec Empire;
  • Powołania spółki FrogVille Games;
  • Harmonogramu działań na bieżący rok,