„Dla mnie zysk netto przez najbliższe dwa lata to jest odroczony koszt. Bo my te pieniądze zamierzamy zreinwestować we własne produkty. My zakładamy, że w 2022 r. to będzie ten rok, kiedy te nasze produkty osiągną break even point, czyli będziemy w miejscu, w którym ich sprzedaż zrównoważy koszty ponoszone na nie w ujęciu rocznym” – Tadeusz Dudek, prezes PAS (PASSUS)

W materiale informacje na temat:

  • Oceny ubiegłorocznych wyników;
  • Składowych wypracowanych przychodów;
  • Reinwestycji zysku netto;
  • Ekspansji zagranicznej;
  • Planów rozwoju;