W materiale informacje na temat:

  • Pilotażowego projektu sekwencjonowania nanoporowego;
  • Możliwości rozszerzenia współpracy na inne ośrodki sanitarno-epidemiologiczne;
  • Perspektyw komercjalizacji technologii NGS w nowych obszarach;
  • Prac nad projektem Nanobiome.