Informacje

ISIN:PLECMNG00019
Data debiutu:21.02.2008
Liczba akcji: 14 461 991
Kapitalizacja:4 743 533
Sektor: GPW: Finanse inne

Invista jest spółką inwestycyjną, w portfelu której znajdują się akcje, wierzytelności i nieruchomości. Spółka specjalizuje się w obszarach...

więcej »