Informacje

ISIN:PLSITE000013
Data debiutu:18.06.2010
Liczba akcji: 150 200 000
Kapitalizacja:35 297 000
Sektor: NewConnect: Informatyka
Branża: Informatyka

No Gravity Games to niezależny wydawca butikowy specjalizujący się w publikowaniu na konsolach i budowaniu wartości gier. Wcześniej spółka...

więcej »