Informacje

ISIN:PLIAI0000014
Data debiutu:16.12.2009
Liczba akcji: 8 156 235
Kapitalizacja:296 886 954
Sektor: NewConnect: Informatyka

Spółka IAI działa w branży e-commerce. Oferuje usługi do obsługi sprzedaży internetowej oferowane na zasadach wynajmu aplikacji (SaaS - Software as a...

więcej »