Informacje

ISIN:PLSKNWL00011
Liczba akcji: 618 600
Kapitalizacja:5 381 820
Sektor: NewConnect: e-handel
Branża: Gry

Spółka Skinwallet S.A. (dawnej: Crow 31 S.A.) została założona w 2019 r., (przy czym faktycznie prowadzi działalność od roku 2016) i działa w...

więcej »