Informacje

ISIN:PLFLUID00017
Data debiutu:11.04.2011
Liczba akcji: 34 496 040
Kapitalizacja:21 042 584
Sektor: NewConnect: Eco-energia

Fluid zajmuje się produkcją biowęgla, paliwa odnawialnego dla energetyki. Stosowana technolgoia Termolizacyjnego Modułu Odzysku Energii z biomas opiera...

więcej »