Informacje

ISIN:PLTROMD00010
Data debiutu:20.09.2010
Liczba akcji: 6 829 114
Kapitalizacja:2 117 025
Sektor: GPW: Informatyka

Indata jest holdingiem spółek informatycznych działających w branży ICT (Information and Communication Technology). Spółka zajmuje się realizacją...

więcej »