Informacje

ISIN:PLSITE000013
Data debiutu:18.06.2010
Liczba akcji: 135 981 381
Kapitalizacja:15 773 840
Sektor: NewConnect: Informatyka

Fat Dog Games (wcześniej Site), po przejęciu Dopamine (obecnie Fat Dog Games) zmieniła profil działalności spółki i strategię. Przejęła prawa do...

więcej »