Informacje

ISIN:PLINVFM00012
Liczba akcji: 22 130 874
Kapitalizacja:3 983 557
Sektor: NewConnect: Usługi finansowe

Investment Fund Managers oferuje usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych....

więcej »