image

ERG to producent wyrobów z tworzyw sztucznych: folii polietylenowych i wyrobów wtryskowych (np. obudowy akumulatorów i skrzynki transportowe).


Kilka dni temu poinformowali, że zawarli umowę na dostawę linii do produkcji folii za 1,2 mln EUR (link), co zwiększy moce produkcyjne o 18%. Zakup jest częściowo (2 mln zł) finansowany środkami unijnymi, co oznacza, że w mniejszym stopniu niż zakładano będzie wykorzystany kredyt, a tym samym nie wzrosną znacznie koszty finansowe. Spółka dzięki większym możliwościom chce zwiększać eksport. Nowa linia ma ruszyć w I kw. 2017 r. Trzeba pamiętać, że na początku tego roku uruchomione zostały już 2 linie produkcyjne zwiększające moce produkcyjne o 22%.

W III kw. przychody ze sprzedaży wyniosły 22,8 mln zł (+4% r/r). Natomiast zysk netto osiągnął rekordowy poziom 1,55 mln zł w porównaniu do zaledwie 44 tys. zł rok wcześniej.

 

image
image
źródło: ERG SA
 
image

I jeszcze wypowiedź Roberta Groborza - Prezesa Zarządu (link):
" Widać wyraźnie, że rośnie nam zarówno sprzedaż jak i rentowność. To z jednej strony efekt uruchomienia nowych linii produkcyjnych, które zwiększyły nasze moce produkcyjne o 22% a z drugiej strony zwiększenie sprzedaży eksportowej. Warto też podkreślić, że planowo zmniejszamy sprzedaż niektórych wyrobów foliowych, które przynoszą nam najniższą rentowność. Zwiększamy natomiast zakres geograficzny naszej działalności.(...) Jestem przekonany, że po uruchomieniu kolejnych nowych linii produkcyjnych zwiększających nasze moce produkcyjne o kolejne 18 proc. możliwości sprzedaży spółki jeszcze bardziej się poszerzą. Pozwala nam to na podtrzymanie założeń przyjętej polityki dywidendowej, która zakłada coroczną wypłatę dywidendy w wysokości nie przekraczającej 75 proc. rocznego zysku netto spółki"
 
Na koniec 2016 roku można oczekiwać zysku netto ponad 6 mln zł, co przy obecnej kapitalizacji ok. 38 mln zł oznacza prognozowany C/Z<6,4. A realizowane zwiększenie mocy produkcyjnych, wzrost eksportu i poprawa rentowności powinny dać dobre wyniki w kolejnych latach.