Asbis podał link prognozę przychodów i zysku netto na 2018r. i założenia jej wyglądają następująco:

W mojej ocenie jest to mocno zachowawcza prognoza i faktyczne wyniki będą znacznie lepsze a wnioskuję to na podstawie poniższych faktów.
Po pierwsze rok temu prognoza przychodów i zysków Zarządu mocno się rozminęła z faktycznym wykonaniem gdyż przychody miały wynieść 1,20 mld-1,30 mld USD, faktycznie spółka osiągnęła przychody 1,484 mld USD a zysk netto 6,90 mld USD. Przychody wyższe były od prognozy o 14% a zysk netto 15% (od maksymalnego zakresu przedziału).
Po drugie obecne prognozy przychodów wskazują na 28% wzrost przychodów (od maksymalnego zakresu przedziału) a po dwóch miesiącach 2018 roku przychody są wyższe o 84% r/r (338 mln usd do 183 mln usd).
Po trzecie na podstawie wyższych przychodów za styczeń i luty można oczekiwać nawet kilkuset % wzrostu zysku netto w 1 kw 2018 w stosunku do roku poprzedniego. Kilkanaście dni temu zrobiłem luźne wyliczenia które zakładają że jeśli przychody w marcu wyniosą 203 mln usd to zysk 1 kw 2018 powinien być taki sam jak w 4 kw 2017 (te same przychody wyniosą) i mógłby wynieść 3,8 mln usd i być wyższy nawet 533% r/r.
Poza prognozami przychodów i zysku Asbis poinformował link też o rekomendacji na ZWZA 0,06 USD co przy kursie usd/pln 3,40 da 20 groszy dywidendy czyli stopa dywidendy wyniesie 5,90%.
 
W świetle powyższych informacji można zakładać iż realny zysk netto wyniesie minimum 10 mln usd (34 mln zł, ja liczę na wyższy) co przy obecnej kapitalizacji da c/z 5,60 co przy spółce tak wzrostowej i dywidendowej jest niską wartością. Asbis wydaje się najmocniejszą pro-wzrostową spółką w moich wirtualnych portfelach (fundamentalnym i dywidendowym) i spore w tej spółce pokładam nadzieje. Oczywiście ma swoje zagrożenia jak choćby fakt iż jest to spółka zagraniczna działająca głównie w Europie Środkowo-Wschodniej (głównie Rosja i kraje dawnego bloku sowieckiego).
 
 
 
Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszej analizy. Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych.