Grupa CDRL jest wiodącym na rynku polskim i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentem i dystrybutorem ubranek dla dzieci i młodzieży, którą sprzedaje pod marką własną COCCODRILLO.
Kupiłem 200 akcji po 31,80 zł,  oczekiwany wzrost kursu 20% w okresie najbliższych 12 miesięcy, inwestycja średnioterminowa do maksymalnie 2-3 lat.

Od dłuższego czasu przymierzałem się do tej inwestycji czekając na niższy kurs, jednak to się nie stało więc zakup jest trochę po wyższej cenie niż chciałbym. Na wstępie zainteresowanych spółką CDRL zachęcam do przeczytania analizy "zaprzyjaźnionego" blogera OBS-a z gazetagieldowa.pl który zrobił analizę po wynikach rocznych i w zasadzie wszelkie najważniejsze rzeczy w niej zawarł link analiza.

Ja skupię się na powodach dlaczego kupiłem akcje i dlaczego oczekuję wzrostu kursu w najbliższym roku. 
CDRL sprzedaje zaprojektowane przez siebie ubranka głównie w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej których prawie całą produkcję zleca w Azji. Zapłata za wyprodukowane ubranka następuje w dolarach którego kurs po wielomiesięcznym osłabieniu sprzyja osiąganiu wyższych marż. Potwierdza to poniższa tabelka wg której marża na sprzedaży wzrosła z 52% do 54%.
Nasuwa się pytanie dlaczego jeśli marża i przychody wzrosły to dlaczego zysk spadł ? Wpływ na niski zysk netto mają koszty finansowe które dotyczą zabezpieczeń walutowych importowanych ubranek oraz przeszacowanie posiadanych aktywów i należności w walutach obcych.
W skrócie polega to na tym iż CDRL zamawiając towar ustala jakąś cenę zakupu z azjatyckim kontrahentem i w polskim banku zabezpiecza kurs walutowy tzn. gwarantuje sobie kurs waluty gdyż płatność za towar odbywa się zazwyczaj za kilka tygodni. Jeśli przez te kilka tygodni kurs spadnie i będzie koniec kwartału to firma wykazuje stratę na trwającej pozycji, jest to strata tylko księgowa (papierowa). 
Kolejną rzeczą są posiadane środki pieniężne i należności w walutach obcych, na koniec kwartału trzeba określić wartość w złotówkach posiadanych takich środków i robi się to o aktualne kursy walutowe. Jeśli złotówka się umacnia to wykazywana jest strata a jak osłabia to mamy zysk (księgowy). 
Można przyjąć że w 2017 roku poprzez umocnienie złotówki głównie do dolara CDRL poniósł księgowej straty około 7 mln zł (reszta to odsetki od kredytów) i jeśli w tym roku nie będzie zmiany kursów walutowych teoretycznie o te 7 mln powinien być wyższy zysk netto. Gdyby dodatkowo dolar do złotego zaczął się umacniać to mogą zostać wykazane dodatkowe zyski walutowe (księgowe). 
Szanse na mocną poprawę zysku netto upatruję w słabym dolarze który duże umocnienie było na koniec 2017 roku a obecnie już czwarty miesiąc kurs się konsoliduje na niskich poziomach, ponadto mocno spadła jego zmienność a to może spowodować iż nie będzie strat z wycen zabezpieczeń walutowych.
Jak widać na powyższym wykresie, dolar do złotego jest niższy o 13,78% r/r a to jest korzystne dla spółki gdyż importując za około 100 mln towarów teoretycznie daje to 13 mln extra zysku (to jest teoria bo rosną płace i obniża się ceny sprzedawanych produktów co zwiększy sprzedaż). Ponadto stabilizacja kursu w tym roku zdecydowanie ułatwia zarządzanie firmą. 
Kolejnym pozytywnym czynnikiem jest nieustanny rozwój firmy co widać po otwieranych sklepach i rosnących przychodach. Wg wywiadu ISBnews link z  prezesem spółki Markiem Dworczakiem wynika:
Wzrost przychodów w tym roku widać po publikowanych przez spółkę comiesięcznych raportach o sprzedaży
Warto jednak zwrócić istotną uwagę iż raporty sprzedażowe odnoszą się tylko do sprzedaży w polskich sklepach i e-commerce, nie zawierają sprzedaży zagranicznej która mocno się rozwija i stanowi około 25% przychodów całej grupy.
Podsumowując: jeśli do końca roku nie będzie dynamicznego i niespodziewanego umocnienia złotego do dolara to oczekuję mocnej poprawy zysku netto w tym roku. Oczekuję nawet 20 mln zysku netto w całym roku 2018 co oznaczałoby 50% wzrost r/r i c/z 9,50. Znając kurs waluty w 1 kw 2018 i szacowane przychody zakładam iż zysk netto wyniósł 2 mln i wzrósł o 70% r/r. W mojej ocenie CDRL w porównaniu do innych spółek odzieżowych notowanych na GPW jest znacznie niżej wyceniana i ma większy potencjał do poprawy wyników ze względu na rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych. Warto też dodać iż jest to spółka dywidendowa która przeznacza około 30% zysku na dywidendę i jest to proporcja bardzo rozsądna (prorozwojowa dla spółki). Proponowana przez zarząd dywidenda za 2017 rok to 1zł czyli 3% stopa dywidendy. 
Główne ryzyko w przypadku tej inwestycji to
 
Pisząc tego posta korzystałem z danych finansowych spółki opublikowanych przez nią, z wykresu waluty ze strony stooq.pl i wywiadu z prezesem CDRL który przeprowadził serwis ISBnews.
 
 
 
Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszej analizy. Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poniżej tak jak zapowiadałem załączam analizę techniczną wraz z opisem wykonaną przez gpwatak.pl w dniu 05.04.2018r.
 
Wykres spółki liczy dopiero 3 lata i nie zdążył jeszcze zbyt wiele narysować. Wykresy tego typu na ogół nie należą do łatwych w interpretacji z uwagi na swoją ubogą historię. 
Na wykresie dziennym widać ładnie, że nie ma tutaj wyraźnych oporów czy wsparć. Kto grał na wykresie CDRL w oparciu o jakąś barierę spadkową czy wzrostową, szybko mógł przekonać się, że ona tutaj nie ma miejsca. Główny opór to wspomniany rejon 34 zł, ale na niższych szczeblach wybicie się kursu z lokalnej konsolidacji niekoniecznie skutkowało impulsem wzrostowym. To samo ze wsparciami. Wybite wsparcia okazały się na tyle "słabe", że kurs parę sesji potem szybko rósł. Zasługę w tym wszystkim mają m.in. obrót, znikoma ilość transakcji czy wspomniana już historia wykresu. Tak samo analiza histogramu MACD nie wykazuje na szczególną uwagę. Jeżeli mamy na siłę szukać najbliższych "kluczowych" poziomów, to będą to dla strony popytu przebicie 30,80 zł, a dla strony podaży przebicie 29,5 zł.
CDRL dzienny
Analiza długoterminowa wykresu podzielona jest na dwie części: tę od debiutu do szczytu w sierpniu 2016 oraz od września do dzisiaj. Pierwszy okres (12.2014-8.2016) cechuje się silnym impulsem wzrostowym (z lekkim powrotem poniżej ceny emisyjnej), który de facto trwał równe 10 miesięcy. Kurs po ustanowieniu historycznych maksimów (9.2016 do dzisiaj) wykazuje brak większego zdecydowania i ostatecznie wpadł w trend boczny z ruchem w obrębie 24-34 zł. Zastanawiający jest fakt ustanawiania niższych szczytów (34,36 8.2016, 33,7 5.2017 oraz  33,4 2.2018). Różnica nie jest znacząca, ale zauważalna.
CDRL tygodniowy
Notka prawna:
Autorzy strony www.gpwatak.pl informują, że nie wykonują działalności maklerskiej składającej się z doradztwa inwestycyjnego, zarządzania portfelem, czy też przygotowywaniem rekomendacji dotyczących transakcji na instrumentach finansowych, ani jakiejkolwiek innej działalności maklerskiej określonej w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) i w odpowiednich rozporządzeniach. Transakcje dokonywane przez użytkownika strony www.gpwatak.pl uważa się za jego własne, niezależne decyzje. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych danych, ani za szkody poniesione w ich wyniku.