Grodno zaliczyło spadek ceny od szczytu (14 zł) o 2/3. To oczywiście bardzo dużo, ale wskaźnik C/Z dopiero „siadł” w okolicach swojej długoterminowej średniej, wynoszącej 9,5. Podobnie uwzględniający zadłużenie EV/EBITDA, który obecnie wynosi 7,7 przy średniej w okolicach 8.
Grodno wycena

Od dwóch lat płaskie zyski + spore zadłużenie finansowe pokazują, że wzrost z 2017 roku nie miał szczególnie silnych podstaw. Z punktu widzenia szukania okazji można przyjąć, że im bliżej zielonej (C/Z w okolicach 6,5) tym lepiej. O tym, że nie są to pobożne życzenia świadczą wyceny z pierwszej połowy 2012 i drugiej połowy 2014 roku.  

Ja potraktowałbym obecną wycenę jako potencjalnie atrakcyjną jedynie w sytuacji, gdyby z prognoz wynikało, że spółka wróciła na ścieżkę wzrostu widoczną w przeszłości. Np. w wymiarze widzianym w ciągu minionych 3 czy 5 lat, gdy zysk netto rósł w tempie 8-10% rocznie. Ale to podejście długoterminowe. Znaczącym akcjonariuszem spółki jest Trigon TFI. Ewentualne informacje na temat losów tego pakietu mogą oczywiście wywołać krótkoterminowo różne reakcje inwestorów.

Nie mam tej spółki w portfelu i nie zamierzam kupowac jej akcji w ciągu najbliższej sesji.