Firma działającą na rynku e-procurement, która specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań wspierających procesy zakupowe w segmencie B2B, a w szczególności koncentrującą się na komunikacji pomiędzy kupcami i dostawcam.

Spółka ma dużo zmieność jeżeli chodzi o jej kurs, wynika to z małej płyności. Firma technicznie znajduję się w okolicy wsparcia (w skali sześcioletniego wahania kursu) co daje możliwości do dużego odbicia kursu.

Zarząd spółki przejawia duże zakażowanie co do rozwoju spółki jak  i utrzymania jej  rozwoju na wysokiem poziomie. Szczególnie trzeba pochwalić tu Pana Tomasza Wudarzewskiego za jego działanie w zakresie.

- nadzóru nad realizacją strategii spółki
- rozwój platformy zakupowej Logintrade
- wdrażanie rozwiązań elektronicznych wspierających zakupy b2b
- realizacja projektów konsultingowych w obszarze zakupów biznesowych
- prowadzenie szkoleń w obszarze zakupów biznesowych

Moim zdaniem można dużo tu zarobić, tylko jak to na giełdzie i w inwestowaniu w cokolwiek  trzeba być bardzo cierpliwym. Na dobro się czeka zło ma się od razu. Wskaźniki fundamentalne jaki techniczne moim zdaniem są zadowalające. W skali od 1 do 10. Daje dla spółki 7,5. 

Powyższe wnioski są tylko moimi przemyśleniami opartymi na moim doświadczeniu nie stanowią analizy jak i rekomendacji w rozumieniu przepisów prawa.