Informacje

ISIN:PLPREQM00011
Liczba akcji: 3 423 769
Kapitalizacja:30 471 544
Sektor: GPW: Finanse inne

Spółka Private Equity Managers świadczy usługi zarządzania różnymi klasami aktywów w funduszach alternatywnych private equity, w tym w funduszach...

więcej »