Informacje

ISIN:PLAEDES00016
Data debiutu:24.07.2012
Liczba akcji: 5 651 430
Kapitalizacja:565 143
Sektor: NewConnect: Budownictwo

Aedes świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe. Spółka specjalizuje się w wykonawstwie prac budowlanych, w szczególności średnich obiektów...

więcej »